Căn hộ thông minh – EcoHome Phúc Lợi

Quy mô bệnh viện:

Tổng vốn đầu tư: 4.500 tỷ

Quy mô 1000 giường bệnh

39 khoa lâm sàng và cận lâm sàng.

10 phòng chức năng,

Khu khám và điều trị ban ngày có hơn 200 bàn khám.

Phạm vi thực hiện dự án:

Tư vấn giải pháp, thiết kế hệ thống mạng LAN/WAN, hệ thống máy chủ lưu trữ, hệ thống Wifi

Toàn bộ giải pháp đều được duyệt bởi đơn vị tư vấn giám sát Hàn Quốc độc lập của Tổng thầu CC1

Triển khai, tích hợp hệ thống.

Trả lời

Mua theme này