Khu đô thị thông minh, Thành phố thông minh

Giới thiệu

Modules chính

Hệ thống WiFi

Mô hình kết nối

Tích hợp tính năng quảng cáo – quảng bá thông tin trên nền tảng Wifi

Hệ thống giám sát an ninh

An ninh & Giám sát
  • Giải pháp giám sát an ninh thành phố
  • Giải pháp giám sát an ninh bệnh viện, ngân hàng
  • Giải pháp giám sát an ninh trung tâm thương mại
  • Giải pháp giám sát an ninh sân bay, cảng sông biển, kho xăng dầu
  • Giải pháp giám sát an ninh bệnh viện, ngân hàng
  • Giải pháp giám sát an ninh khu quân sự

HỆ THỐNG CẢM BIẾN PHÒNG CHỐNG CHÁY NỔ:

Sơ đồ cảnh báo cháy tòa nhà

Sơ đồ hệ thống cảnh báo cháy nổ:

HỆ THỐNG BÃI ĐỖ XE THÔNG MINH

Mô hình tổng thể hệ thống:

Ứng dụng người dùng:

HỆ THỐNG TRUYỀN THÔNG QUẢNG BÁ THÔNG TIN & QUẢNG CÁO

DIGITAL SIGNAGE KẾT NỐI VỚI CHỈ DẪN THÔNG TIN QUẢNG BÁ:

HỆ THỐNG CẢM BIẾN GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG:

Modules hệ thống:

Kết nối hệ thống và giám sát:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ RÁC THẢI

Mô hình hệ thống:

Thùng rác thông minh:

Dự án tiêu biểu