Giới thiệu

LinkPro Services., Jsc (Công ty cổ phần dịch vụ LinkPro) là đơn vị hoạt động trong ngành công nghệ thông tin, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai và outsourcing tại Việt Nam.

LinkPro với ý nghĩa “Link to Pro” – “Kết nối cùng phát triển – Hợp tác cùng Thành công”

LinkPro luôn đi tiên phong trong việc triển khai các công nghệ mới, với nền tảng kinh nghiệm phong phú đã được kiểm chứng thực tế.

Xem thêm

Giải pháp

Liên hệ

    Tuyển dụng

    LinkPro Services., Jsc là đơn vị hoạt động trong ngành công nghệ thông tin, chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn, thiết kế, triển khai và outsourcing tại Việt Nam.

    LinkPro với ý nghĩa “Link to Go” – “Kết nối cùng phát triển – Hợp tác cùng Thành công”

    Vị trí tuyển dụng